Marta – 04-001 Warszawa

Oświadczenie (PL):
Chaotyczny czas pandemii to szansa, by myśleć twórczo i na własnej skórze wypróbować nowe sposoby życia, by lepiej chronić naszą planetę. Kiedy jak nie teraz!


Statement (DE):
Die chaotische Zeit einer Pandemie ist eine Chance, kreativ zu denken und neue Lebensweisen auszuprobieren, um unseren Planeten besser zu schützen. Wann wenn nicht jetzt!


Statement (EN):
The chaotic time of a pandemic is a chance to think creatively and try out new ways of living to better protect our planet. When if not now!